تومورهای مغزی بدخیم درجه بدخیمی 3 و 4 دارند. چون این تومورها نوعی سرطان پیشرونده هستند به سرعت در مغز و ستون فقرات پخش می شوند. درمان این تومورها با جراحی، پرتو درمانی یا شیمی درمانی انجام می شود و ممکن است دوباره عود کنند. به همین دلیل بیماران پس از درمان باید همیشه تحت نظر دکتر مغز و اعصاب باشند تا سلامتی آن ها را کنترل کنند.