تماس با دکتر

شماره تماس مطب

۰۲۱۸۶۰۸۳۰۲۹
تعیین نوبت با هماهنگی قبلی

ساعت کاری مطب

یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۱
پنج شنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۳

در رسانه های اجتماعی با ما همراه باشید