سلامت ستون فقرات به فرد کمک می کند تا حرکت کند و بتواند کارهای روتین زندگی خود را انجام دهد. هنگامی ستون فقرات درگیر یک بیماری جدی شود، کل زندگی بیمار مختل می شود به همین دلیل بهداشت ستون فقرات و سلامت آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

ماهیچه ها و رباط های اطراف ستون فقرات ممکن است با افزایش سن یا در اثر آسیب ضعیف شوند و حرکاتی مانند چرخش، کشش، بلند و خم شدن را دشوار کند. انحراف ستون فقرات، پارگی و فتق دیسک، سیاتیک، تومور نخاعی، جابجایی مهره ها و… از بیماری های مرتبط با ستون فقرات هستند.