کمر

مراقبت های بعد از جراحی

مراقبت های بعد از جراحی

  • از

مراقبت های بعد از جراحی های ستون فقرات کمری و پشتی برای بهبود کمر درد و کاهش احتمال بروز درد پس از جراحی ستون فقرات و دیسک کمر باید در دوره مراقبت های بعد از جراحی بعضی از راهکارها را با صلاحدید پزشک بکار گیرید. در ادامه به این راهکارها اشاره شده است. استفاده از داروهای ضد درد(مخدر دارویی) در صورت ضرورت هیچ اشکالی ندارد. حتی المقدور سعی کنید تدریجاً به کار قبلی خود بازگردید. مراعات کردن با ترسیدن و… ادامه »مراقبت های بعد از جراحی