ستون فقرات

سرخوردگی مهره

سرخوردگی مهره

  • از

‍ اسپوندیلوزیس و اسپوندیلولایزیس  یا سرخوردگی مهره اسپوندیلوزیس و اسپوندیلولایزیس یا سرخوردگی مهره ها یکی از بیماری های ستون فقرات است که در نتیجه مشکل دار شدن پایک های خلفی مهره (پارس اینترآرتیکولاریس )و سر خوردن رو به جلو یا عقب یکی از مهره‌ها نسبت به مهره مجاور رخ می‌دهد. سرخوردگی مهره ممکن است لغزش رو به جلوی مهره‌ی بالایی روی مهره‌ی پایینی و لغزش رو به عقب مهره باشد. سرخوردگی مهره‌های کمر به بدشکلی ستون فقرات و تنگی کانال… ادامه »سرخوردگی مهره