جراحی دیسک کمر

انواع جراحی های باز دیسک کمر

  • از

انواع جراحی های باز دیسک کمر(لامینکتومی و فنستریشن) درمان جراحی دیسک کمر در موارد ناتوان کننده دیسک کمر صورت میگیرد و معمولاً فقط پس از حداقل 6 ماه از درمان غیر جراحی توصیه می شود. بیشتر موارد بیماری دژنراتیو   دیسک با استفاده از روشهای غیر جراحی قابل کنترل است و همیشه برای تسکین درد نیازی به جراحی نیست. توصیه می شود قبل از تصمیم گیری برای انجام عمل جراحی برای بیماری دژنراتیو دیسک ، از جمله طول مدت دوره بهبودی… ادامه »انواع جراحی های باز دیسک کمر