می 2020

مراقبت های بعد از جراحی

مراقبت های بعد از جراحی

  • از

مراقبت های بعد از جراحی های ستون فقرات کمری و پشتی برای بهبود کمر درد و کاهش احتمال بروز درد پس از جراحی ستون فقرات و دیسک کمر باید در دوره مراقبت های بعد از جراحی بعضی از راهکارها را با صلاحدید پزشک بکار گیرید. در ادامه به این راهکارها اشاره شده است. استفاده از داروهای ضد درد(مخدر دارویی) در صورت ضرورت هیچ اشکالی ندارد. حتی المقدور سعی کنید تدریجاً به کار قبلی خود بازگردید. مراعات کردن با ترسیدن و… ادامه »مراقبت های بعد از جراحی

انواع جراحی های باز دیسک کمر

  • از

انواع جراحی های باز دیسک کمر(لامینکتومی و فنستریشن) درمان جراحی دیسک کمر در موارد ناتوان کننده دیسک کمر صورت میگیرد و معمولاً فقط پس از حداقل 6 ماه از درمان غیر جراحی توصیه می شود. بیشتر موارد بیماری دژنراتیو   دیسک با استفاده از روشهای غیر جراحی قابل کنترل است و همیشه برای تسکین درد نیازی به جراحی نیست. توصیه می شود قبل از تصمیم گیری برای انجام عمل جراحی برای بیماری دژنراتیو دیسک ، از جمله طول مدت دوره بهبودی… ادامه »انواع جراحی های باز دیسک کمر

سرخوردگی مهره

سرخوردگی مهره

  • از

‍ اسپوندیلوزیس و اسپوندیلولایزیس  یا سرخوردگی مهره اسپوندیلوزیس و اسپوندیلولایزیس یا سرخوردگی مهره ها یکی از بیماری های ستون فقرات است که در نتیجه مشکل دار شدن پایک های خلفی مهره (پارس اینترآرتیکولاریس )و سر خوردن رو به جلو یا عقب یکی از مهره‌ها نسبت به مهره مجاور رخ می‌دهد. سرخوردگی مهره ممکن است لغزش رو به جلوی مهره‌ی بالایی روی مهره‌ی پایینی و لغزش رو به عقب مهره باشد. سرخوردگی مهره‌های کمر به بدشکلی ستون فقرات و تنگی کانال… ادامه »سرخوردگی مهره